Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) kao kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/14NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela pisanim putem ili na broj mobitela 099 555 3553. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: TZ područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, J. Broza 12, 49295 Kumrovec
  • na adresu e-pošte: tz.podrucja.kdzs@gmail.com
    na adresu e-pošte: tz.podrucja.kdzs@gmail.com
  • donijeti osobno u Turistički ured TZP KDZS, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/15)
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Skip to content